Marka Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR

İŞ SAHİBİ :

Müşteri

MARKA VEKİLİ :

Yükselen Medya Yazılım E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri

İŞ KONUSU İş sahibinin belirteceği marka ismi(isimleri) için Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde ulusal marka başvurusu yapmak ve/veya iş sahibinin talimatı çerçevesinde Madrid Protokolü kapsamında Uluslararası marka başvurusunda bulunmak.

MARKA VEKİLİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Marka vekili markalaşma sürecinde başvuru, ön yazı, inceleme, yayına çıkma, yayına itirazları cevaplama ve karar aşamasına dek tüm işlem ve yazışmaları iş sahibi adına takip ve markayı tescil eder.

Gerekli giderleri ilgili hesaplara iş sahibi adına yatırır.

TPE nezdinde şirketin adres ve nevi-unvan değişikliği işlemlerini kayıt, lisans işlemlerini kayıt ettirir.

Gelişme ve sonuçlardan iş sahibini haberdar eder.

TPE’nin kendisine vermiş olduğu marka vekilliği sorumluğu çerçevesinde hareket etmek.

Marka vekili müvekkil-vekil arasında gizlilik gereği TTK ndan doğan sır saklamak yükümlülüğünü taahhüt eder.

Vekil ortaya çıkabilecek zararalardan kusuru oranında sorumludur. Her başvurunun yoruma açık olması sebebiyle reddedilebilme riski taşıdığı hatırlatılmıştır.

İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Marka vekilinin bilgilendirmesi doğrultusunda gerekli talimatları verir ve gerekli maddi giderleri sağlar.

Marka vekili yaptığı iş karşılığında ücreti hak eder. Ücret taraflar arasında her bir marka başvurusu, işlem ve/veya dava için fiyat teklifleri ile ayrıca belirlenir.

DİĞER KAİDELER:

İş sahibinin başka marka başvuruları için yapacağı itirazlar, başkalarının iş sahibinin başvurusuna yaptığı itirazlara cevaplar ve yayına ve karara itirazlar ,lisans, devir, nev’i değişikliği ve adres değişikliği kayıt işlemleri, yenileme işlemleri, madrid protokolü uyarınca uluslararası başvuru işlemleri için ayrıca vekillik hizmet bedeli alınır bu da tekliflerle belirlenir.

TPE harçları ve yargı harçları belirlenen marka vekilliği veya avukatlık ücretine dâhil değildir. Bu giderler iş sahibince karşılanır.

2020 yılı içinde yapılacak işlemler için sınıf başına marka başvuru ücreti hizmet aldığınız üründe belirtilmiş olup, başvuru vekillik hizmet bedeli aldığınız hizmette belirtilmiştir. liradır. Bu giderler iş sahibi tarafından karşılanacak olup, iş sahibi adına resmi giderler ilgili kuruma marka vekili tarafından yatırılacaktır.

İMZALAR